‘Ik zie veel kansen om De Vijfde Hoek verder te ontwikkelen’

Afgelopen week zette de pas aangetreden wethouder Frits Rorink de handtekening voor de bouw van nieuwe woningen in De Vijfde Hoek. Hoe kijkt hij aan tegen de afronding van de wijk De Vijfhoek?

Wethouder Frits Rorink

Het eerste halfjaar zit er bijna op voor Frits Rorink, wethouder voor onder meer vastgoed en leefomgeving in Deventer. Hij mag dan uit Twente komen, Rorink voelt zich als een vis in het water in deze stad. ‘Met een prachtige binnenstad, mooie buitenwijken, bedrijventerreinen en een goede ligging biedt Deventer alle ingrediënten die je als wethouder wenst.’

Prettige wijk

Een van de taken van Rorink is de doorontwikkeling van De Vijfhoek. De wethouder typeert de grootste woonwijk van Deventer als een van de meest geslaagde Vinex-wijken van Nederland. ‘De wijk biedt alles van sociale tot en met particuliere woningbouw. De inrichting is goed en er zijn veel voorzieningen. Ik zie dat mensen er graag blijven wonen – als ze al verhuizen, doen ze dat vaak binnen de wijk. Het is een levendige omgeving met veel jonge gezinnen.’

Laatste taartpunt

Ondanks de huidige situatie op de woningmarkt gaat de ontwikkeling van de laatste ‘taartpunt’ van De Vijfhoek best voorspoedig.  Rorink wil de verdere voltooiing van de wijk graag zo snel mogelijk dichterbij brengen. ‘Als gemeente is het je verantwoordelijkheid om een wijk af te bouwen. Bewoners betalen niet alleen voor de vierkante meters, maar ook voor een complete, leefbare wijk. Daarom zoek ik samen met ontwikkelaars naar manieren om De Vijfde Hoek af te ronden.’

Goede woning

En dat lukt, zegt Rorink: ‘Een ontwikkelaar als Le Clercq Planontwikkeling ziet ook bij de huidige woningmarkt kansen om goede woningen neer te zetten die mensen aanspreken, zoals de starterswoningen die zij gebouwd hebben. Ik heb onlangs de handtekening gezet onder nieuwe contracten met Le Clercq en Roosdom Tijhuis, zodat zij verder kunnen bouwen aan Spijkvoorderenk. Ik heb goede hoop dat we dit wijkdeel in de komende vijf jaar kunnen afmaken.’

Knelpunten

Niet alleen die laatste taartpunt, ook de wijk als geheel heeft de aandacht van Rorink. Hij weet dat het verkeer van en naar de wijk nog wel eens vastloopt. ‘In samenspraak met burgers en scholen proberen we zulke problemen op te lossen. De komende jaren hopen we bijvoorbeeld een tunnel onder het spoor bij de Oostriklaan te bouwen. Dat is een van de manieren om de doorstroming te verbeteren.’