Gemeente versoepelt bouwregels voor Spijkvoorderhout

Onlangs heeft de gemeente het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Spijkvoorderhout gewijzigd. Het aangepaste plan biedt bouwers meer speelruimte bij het ontwerpen van hun woning.

Afbeelding van Introductiebeeld bebouwingsmogelijkheden

Het uitgangspunt van het aangepaste plan blijft dat Spijkvoorderhout een groene buurt wordt met de allure van een villapark. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de wijk met kenmerken die vooral doen denken aan de woningen uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Stedenbouwkundige Jan Pieter Romijn geeft kort uitleg over de mogelijkheden die er met aangepaste bestemmingsplan zijn. Bekijk het introductiebeeld met bebouwingsmogelijkheden (pdf).

1. Het bouwvlak, bekijk een voorbeeld (pdf)

‘De kavels in Spijkvoorderhout zijn relatief diep, zodat een mooie diepe achtertuin en een royale voortuin mogelijk is. De kavels 226, 227 en 232 zijn de smallere kavels: ze zijn 14 meter breed, de diepte varieert per kavel. Ik neem deze kavels even als uitgangspunt. Ze laten namelijk goed zien wat er qua bebouwingsmogelijkheden kan in Spijkvoorderhout. Op grotere kavels zijn de mogelijkheden in principe ruimer.
Het vlak waarin je de woning kunt bouwen, is 9 meter breed en 13 meter diep. Het bestemmingsplan biedt (met een vrijstelling) de mogelijkheid om het bouwvlak aan de voorkant met 2 meter te overschrijden, door de woning naar voren te schuiven.
Landelijke wetgeving maakt het ook mogelijk om in het ‘achtererfgebied’ zonder omgevingsvergunning aanbouwen en bijgebouwen te realiseren. Dit is het deel van de kavel dat 1 meter achter de voorgevel van de uiteindelijke woning ligt en niet direct aan de openbare ruimte grenst.
De maximale bouwhoogte (de nokhoogte) is 11 meter. De maximale goothoogte in het bestemmingsplan is 3,5 meter. Het is mogelijk om daarvan af te wijken tot een goothoogte van 6 meter. Het bouwplan moet dan wel passen binnen het gewenste beeld voor Spijkvoorderhout. Aan de hand van een concreet bouwplan beoordeelt de gemeente of zo’n afwijking mogelijk is. Bij de derde schets vertel ik hier meer over.’

2. Een woning met 1 bouwlaag, bekijk een voorbeeld (pdf)

‘Op deze kavels is een woning van één laag met een steile kap prima mogelijk. Het bestemmingsplan geeft aan dat de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse erfgrens aan één kant ten minste 4 meter moet zijn. Aan de andere kant is dat 2,5 meter. Een en ander is ook afhankelijk van de ligging van de oprit. Daarnaast zijn aanbouwen en bijgebouwen mogelijk.’

3. Een woning met 2 bouwlagen, bekijk een voorbeeld (pdf)

‘Ook een woning met twee lagen behoort tot de mogelijkheden. Zoals ik aangaf, is een afwijking voor een goothoogte van 6 meter mogelijk. Het bouwplan moet dan wel passen binnen het gewenste beeld voor de Spijkvoorderhout. De wijk Spijkvoorderhout krijgt een groene uitstraling, met voldoende ruimte tussen de woningen. De omvang van de bebouwing is dus heel bepalend: die moet in goede verhouding staan tot de kavel en tot aangrenzende (toekomstige) bebouwing.
Een goothoogte van maximaal 6 meter is mogelijk als de bebouwing ruwweg binnen de bebouwingscontour blijft (zie de afbeelding hiernaast en bij het ‘bouwvlak’). Op een kavel van 14 meter breed kan dat met een woning die ongeveer 7 meter breed is.’

4. Bijgebouwen, bekijk een voorbeeld (pdf)

‘In het achtererfgebied zijn er allerlei mogelijkheden voor het bouwen van een aanbouw of bijgebouw. Daarnaast geeft het bestemmingsplan ruimte voor bijvoorbeeld een erker aan de woning, ook buiten het bouwvlak.’

Meer weten?

U kunt het aangepaste bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan downloaden. Lijkt uw ontwerp van een woning op voorhand niet helemaal in de plannen te passen? Neem gerust contact op met de gemeente. We denken graag met u mee. Onze gemeentemakelaars kunnen u meer vertellen over de kavelverkoop en de mogelijkheden: mevr. B. Kocak en mevr. M.J. Jansen, tel. 14 0570 of e-mail: makelaardij@deventer.nl.

Downloads:

Downloads:
Titel Type Grootte Download
Introductiebeeld bebouwingsmogelijkheden application/pdf pdf 1.506,2 KB Download
Bouwvlak application/pdf pdf 183,6 KB Download
1 laag met kap application/pdf pdf 193,7 KB Download
2 laag met kap application/pdf pdf 193,9 KB Download
Aanbouwen application/pdf pdf 195,4 KB Download