Groene jas voor Spijkvoorderenk

Het woonrijp maken van het eerste deel van Spijkvoorderenk is bijna klaar. De komende maanden worden heggen en bomen geplant, zodat de wijk in het voorjaar mooi groen is.

Afbeelding van Beplanting Afbeelding van Beplanting

Van december tot en met maart gaat ‘Het Groenbedrijf’ in Spijkvoorderenk bezig met de aanleg van heggen op de grens tussen openbaar en niet-openbaar groen, en het aanplanten van bomen. In de straten die inmiddels bewoond zijn, heeft de aannemer de definitieve trottoirs en wegen aangelegd. Het gaat dan om de Theda Mansholtlaan en de Van der Waalsstraat, Van der Willigenstraat en Vorsselman de Heerstraat.

Houtwal

De afgelopen tijd is de houtwal tussen Spijkvoorderenk en Spijkvoorderhout opgeschoond. Er is een voetpad aangelegd dat eindigt bij de fietsbrug over de greppel bij de Oerdijk. In januari zullen hier tegels gelegd worden.

Fietspad

Op termijn komt er een nieuw fietspad aan de zuidzijde van de Oerdijk in het plan Spijkvoorderenk. Dit fietspad zal over de al aangelegde fietsbrug lopen en daarna de Oerdijk oversteken. Er komt dan een verkeersveilige fietsoversteek over de Oerdijk.
Momenteel is het zicht op de Oerdijk ter plaatse nog slecht. Voorlopig is deze oversteek dan ook alleen bestemd voor voetgangers. Fietsers worden (tijdelijk) tegengehouden door een fietssluis, die in januari geplaatst wordt.
Hebt u vragen of opmerkingen over het bouw- en woonrijp maken? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer, firma Dusseldorp.