Laatste deel van De Vijfhoek wordt gerealiseerd.

De eerste kavels vanaf 10 maart 2012 in de verkoop.

Luchtfoto van De Vijfde Hoek

Op 27 december 2011 heeft de Raad van State bekend gemaakt dat de bouw van nieuwbouwwoningen en verkoop van kavels van het laatste deel van De Vijfhoek in Deventer kan beginnen. De nieuwbouwwijk heeft nog een laatste taartpunt die nog niet is bebouwd. Het betreft de wijkdelen Spijkvoorderenk en Spijkvoorderhout. Dat betekent concreet dat de eerste 17 kavels in maart 2012 in de verkoop gaan. Behalve royale kavels (in Spijkvoorderhout) zal in de loop van 2012 ook projectbouw in Spijkvoorderenk starten van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en vrije sectorwoningen. De gemeente realiseert het plan in opeenvolgende fasen gedurende maximaal 5 jaar.

Kavels

De eerste uit te geven kavels in het oostelijke deel, Spijkvoorderhout, grenzen direct aan de Oerdijk en varieren van 475 tot 725 m2. In dit deel bepalen de monumentale bomen het beeld. Het eindbeeld is  dat de huizen aan bomenlanen zijn gebouwd en dus in het groen verscholen liggen. Als stijl voor de woningen is gekozen voor een landelijke, ‘jaren dertig’-stijl. Architecten hebben binnen deze stijl veel mogelijkheden en vrijheid. Belangstellenden kunnen op een speciale website (www.devijfdehoek.nl) via een interactieve kaart kiezen welke kavel hen het beste zou passen en zich als belangstellende aanmelden. Het is bovendien mogelijk om een kavelpaspoort te downloaden met extra informatie over mogelijkheden qua bouw, afmetingen en andere specificaties. De inschrijving start op 10  maart 2012.

Projectbouw

Vanaf september 2012 zal naar verwachting de projectbouw starten in Spijkvoorderenk, het westelijke deel. Hier komen huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen, vanaf 150.000,- tot 250.000,- + De verdeling van het aanbod is al te bekijken op www.devijfdehoek.nl. Ook kunnen belangstellenden zich voorinschrijven.

Nieuwe school

De Raad van State is akkoord met het bestemmingsplan en ook met de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de Vijf-er en buitenschoolse opvang. Op dit moment is het wachten nog op de onteigening van de grond, zodat de bouw ook daadwerkelijk kan starten. De school zelf is er helemaal klaar voor, en heeft alle bouwplannen gereed. In het bouwplan is ook ruimte voor buitenschoolse opvang. Zie voor meer informatie www.vijf-er.nl

De Vijfhoek

De Vijfhoek is een van de nieuwste wijken in Deventer. Bij de ontwikkeling zijn de bestaande bomen, houtwallen en andere natuurlijke structuren in tact gebleven. Daardoor wordt de hele wijk gekenmerkt door volwassen groen en zijn er veel fiets- en wandelpaden die worden begeleid door oude bomen. De wijk heeft een eigen winkelcentrum en ligt gunstig ten opzichte van de sportvelden, de ijsbaan, het zwemparadijs, de scholen en alle andere voorzieningen.
De verkoop van de kavels en woningen wordt via de campagne ‘De Vijfde Hoek’ onder de aandacht gebracht. De laatste taartpunt van de wijk is de ‘vijfde hoek’. Via een uitgebreide website, een huis-aan-huisactie en een advertentiecampagne in de regio wordt informatie verschaft over de kavels en woningen in het laatste deel van De Vijfhoek.