Energieneutraal bouwen heeft de toekomst

Zelf genoeg energie opwekken om je huis van stroom, warmte en koeling te voorzien: dat is niet langer een wensdroom. Het bouwen van een energieneutrale woning is voor steeds meer zelf- en samenbouwers mogelijk. En het hoeft niet veel extra te kosten.

Afbeelding van Energieneutraal huis Afbeelding van Energieneutraal huis

Een energieneutraal huis heeft maar weinig energie nodig voor het verwarmen en koelen van het huis en voor het verwarmen van water. En hoe meer energie bespaard kan worden, des te minder energie hoeft er opgewekt te worden. De energie die dan toch nog nodig is, wordt duurzaam opgewekt. Duurzaam opwekken betekent: zonder CO2-uitstoot, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Bouwkosten terugverdienen

Nieuw gebouwde woningen worden steeds energiezuiniger. Soms gebeurt dat op initiatief van de bouwers of de (toekomstige) bewoners. Maar ook de eisen die de overheid in het Bouwbesluit stelt, worden van tijd tot tijd aangescherpt. Zo moeten vanaf begin dit jaar de muren en het dak beter worden geïsoleerd dan vóór 2015. En de zogenaamde EPC – ‘de Energieprestatiecoëfficient’, de maat voor de energetische kwaliteit van de hele woning – moet maximaal 0,4 zijn. Vergeleken met een woning uit 2007 gebruikt zo’n woning nog maar de helft van de energie. Voldoen aan de nieuwe eisen betekent vaak een beperkte verhoging van de bouwkosten, maar die verdient u terug via een lagere energierekening.
Binnen enkele jaren – rond 2020 – zal de EPC-eis nog een keer worden aangescherpt. Nieuwe woningen moeten dan ‘bijna energieneutraal’ worden opgeleverd. Oftewel: voor verwarming en koeling en warm water heeft u dan bijna geen energie meer nodig. Wat u nog gebruikt, produceert u zelf met zonnepanelen.

Inspirerende voorbeelden

Het mooie is dat u nu al volgens de eisen van 2020 kunt bouwen. Er zijn steeds meer goede voorbeelden en recepten voor zulke energieneutrale woningen. Inspiratie is te vinden in de database ‘energiezuinig gebouwd’ op www.rvo.nl en op de site www.huisvolenergie.nl. Laat u inspireren en deel uw ideeën met uw architect en aannemer. Hebt u concrete plannen, dan helpt het energieloket www.energieindeventer.nl u graag verder op weg.