Veelgestelde vragen over 'Vrijuit bouwen'

Tijdens de goedbezochte informatieavond over ‘Vrijuit bouwen’ konden potentiële zelf- en samenbouwers hun vragen kwijt over de kavels en de bouwmogelijkheden. We zetten de vragen en antwoorden voor u op een rijtje.

Afbeelding van Infoavond

Samenbouw

 • Ik heb interesse in een kavel voor een twee- of drie-onder-een-kapwoning, maar ik heb nog geen medebouwer. Wat kan ik doen?
  Op deze website kunt u via het prikbord aangeven dat u een medebouwer zoekt.

 • Kan ik me nu al inschrijven voor een kavel?
  De kavelverkoop is gestart op 30 mei 2015. Vanaf 3 juni kunt u zich inschrijven voor de kavel van uw keuze. Dan kunt u uw inschrijfformulier voor zelf- of samenbouw persoonlijk afgeven bij Publiekszaken Vergunningen. Wilt u samen met anderen gaan bouwen op een aantal kavels? Dan is het belangrijk dat u zich met alle samenbouwers inschrijft op 1 formulier. Wilt u bijvoorbeeld een deelkavel voor een drie-onder-een-kapwoning kopen? Dan kunt u samen het inschrijfformulier voor samenbouwers invullen. Een formulier dat niet volledig – of niet correct – is ingevuld, is namelijk niet geldig.

 • Kan ik me ook afzonderlijk inschrijven voor de deelkavels voor een twee- of drie-onder-een-kapwoning?
  Bij de kavels ‘op maat’ kunt u zich alleen gezamenlijk inschrijven voor een twee- of drie-onder-een-kapkavel. Samen met uw bouwpartners schrijft u zich in voor één stuk grond met verschillende deelkavels: het vlak binnen de rode stippellijnen op deze kaart.

 • Moeten de kavels 77 t/m 81 en 126 t/m 130 (vijf-op-een-rijkavels) ook door vijf inschrijvers gezamenlijk worden gereserveerd?
  Nee, dat hoeft niet. Deze kavels zijn bestemd voor een twee-onder-een-kapwoning of een (half)vrijstaande woning. U kunt deze kavels in uw eentje reserveren (bij een vrijstaande woning) of samen met uw medebouwer (bij een tweekapper).

 • Is het wel mogelijk om gezamenlijk in te schrijven voor deze vijf kavels? En hoe vrij zijn we dan in de verdeling van de kavels?
  U kunt ook gezamenlijk inschrijven voor deze kavels. Dan kunt u bijvoorbeeld met elkaar afspraken maken over de kavelgrenzen. Let op: u kunt maximaal met zijn vijven inschrijven, meer is in dit deel niet mogelijk.

Bouwmogelijkheden

 • Mogen de twee-onder-een-kapwoningen ook door middel van een garage aan elkaar geschakeld worden?
  Ja, schakeling van garages is mogelijk als e.e.a. past binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.

 • Kan ik in Spijkvoorderenk een jarendertigwoning met dakpannen bouwen?
  Het uitgangspunt in Spijkvoorderenk is dat de huizenbouw aansluit op de huidige projectwoningen in Spijkvoorderenk en de bouw in de aangrenzende wijk Fetlaer. Er is veel mogelijk, maar een jarendertigstijl valt hier niet onder. Het gebruik van dakpannen is geen probleem. Voor sfeervoorbeelden van woningen kunt u de foto’s op de kavelpaspoorten raadplegen. U kunt ook altijd van tevoren advies inwinnen over uw bouwplan – dat heet een preadvies. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met de gemeentelijk makelaars.

 • Moet de bebouwing eruitzien zoals op de tekening van de kavel?
  Nee, dat is een voorbeeld van wat er mogelijk is. Voor u is vooral het bouwvlak (uit het bestemmingsplan) belangrijk. Een bouwvlak is het deel van de kavel waarbinnen u uw woning mag bouwen. U leest hier meer over in het bestemmingsplan of het kavelpaspoort.

 • Met welke bouwkosten moet ik ongeveer rekening houden?
  De bouwkosten zijn natuurlijk afhankelijk van uw wensen, maar ruwweg kunt u de kosten inschatten op basis van richtprijzen per m2. Een voorbeeldberekening en meer informatie vindt u op www.watkostbouwen.nl.

Algemeen

 • Is er een overzicht van de kavelprijzen en oppervlaktes?
  U kunt het overzicht downloaden.

 • Hoe verloopt de uitgifteprocedure?
  De reservering: U kunt als potentiële kavelkoper een kavel reserveren voor de duur van vijf maanden. Dat geeft u de tijd om uw plannen verder uit te werken. Als zich binnen vijf maanden een andere belangstellende meldt, krijgt u daar bericht over. U kunt uw reservering dan binnen twee weken omzetten in een optie, of de reservering laten vervallen.

  De optie: Bent u geïnteresseerd in een kavel, dan kunt u ook meteen een optie nemen. De kavel wordt dan voor de duur van vijf maanden voor u vastgehouden. In die tijd kunt u uw omgevingsvergunning en hypotheek regelen. De optie kost € 500,-. Als u tot aankoop overgaat, wordt dit bedrag verrekend met de koopsom.

  De aankoop: Gaat u tot aankoop over, dan krijgt u een koopovereenkomst (in tweevoud) ter ondertekening. U hebt een maand de tijd om deze te tekenen en terug te sturen. Als de overeenkomst bij ons binnen is, is de koop gesloten. Daarna hebt u zes maanden om de akte te laten passeren: genoeg om alle nodige zaken te regelen.

 • Hoe wordt de buurt ontsloten?
  De kavels zijn bereikbaar via de Vorsselman de Heerstraat, de Van der Willigenstraat en de Van der Waalsstraat. Dit zijn zijstraten van de Theda Mansholtstraat. Een aantal van de kavels ligt langs de Hoogeveenstraat: deze straat is toegankelijk voor auto’s, maar het is geen doorgaande straat.

 • Moeten we heien voordat we gaan bouwen?
  Daar kunnen we geen eenduidige uitspraak over doen. Het draagvermogen van de bodem kan per kavel verschillen. U dient er zelf voor te zorgen dat uw perceel genoeg draagvermogen heeft. Met een sonderingsonderzoek kunt u de situatie voor uw kavel bekijken. Dit onderzoek is verplicht bij het aanvragen van een bouwvergunning. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent.

 • Hoe zit het met de inrichting van bouw- en toegangswegen?
  De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte: het gebied dat voor iedereen toegankelijk is. Tijdens de bouwfase van de nieuwbouwkavels leggen we – waar nodig – een tijdelijke bestrating aan. Zo kan bouwverkeer het bouwterrein bereiken. We starten met de definitieve inrichting zodra de bouw gereed is of bouwverkeer de bestrating niet meer kan beschadigen.