4 vragen over samen bouwen

In Spijkvoorderenk krijgt u de gelegenheid om samen met anderen een tweekapper of huizenrij te bouwen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Vier veelgestelde vragen over samenbouw.

Afbeelding van Jan Pieter Romijn

Kunnen we zomaar samen een project ontwikkelen als groep bouwers, of is de hulp van een adviseur onmisbaar?

In principe kunt u prima zonder hulp van buiten aan de slag gaan. Een adviseur kan u wel veel denkwerk uit handen nemen. U kunt hem of haar ook voor bepaalde delen van het traject inhuren.
In sommige gevallen is het handig of nodig om uw bouwgroep in te schrijven als rechtspersoon (een stichting of vereniging).  Dat maakt het eenvoudiger om gezamenlijk zeggenschap te hebben over het project en om beslissingen te kunnen nemen.

Wat zijn de voor- en nadelen van samen bouwen?

Een voordeel van samen bouwen is dat het gemiddeld genomen goedkoper is dan zelf bouwen. Voor mensen met een beperkt budget kan zelfbouw zo soms toch binnen bereik komen. Een nadeel kan zijn dat u uw woonwensen samen met anderen moet afstemmen. Daardoor is er mogelijk minder ruimte om al uw eigen wensen te verwezenlijken.

Hoe werkt het kopen van kavels voor samenbouw?

Wilt u samen gaan bouwen, dan moet u zich gezamenlijk inschrijven voor de kavels van uw keuze. U koopt met elkaar een aantal deelkavels die samen de kavel voor uw project vormen. In het kaveloverzicht ziet u welke (deel)kavels nog te koop zijn.

Ik wil graag samen bouwen, maar ik heb nog geen medebouwer. Wat kan ik doen?

Op deze website kunt u via het prikbord aangeven dat u op zoek bent naar een medebouwer. U kunt ook contact opnemen met onze gemeentemakelaars voor tips en suggesties.

Meer veelgestelde vragen vindt u hier.