Eerste acht kavels in Spijkvoorderenk gereserveerd

Eind mei is de verkoop van kavels in Spijkvoorderenk van start gegaan. Sinds die tijd hebben acht potentiële bouwers hun handtekening gezet voor een optie of reservering van een kavel. De overige zijn nog vrij. Genoeg kansen voor zelf- en samenbouwers om hun droomhuis te verwezenlijken.

Kaart Spijkvoorderenk

Drie potentiële kopers hebben een optie genomen op een kavel in Spijkvoorderenk. Die optie geeft een inschrijver de gelegenheid om zijn bouwplannen rond te maken voordat hij de kavel koopt. In deze periode van vijf maanden kan iemand anders geen aanspraak maken op de kavel.
Er zijn ook vijf inschrijvers die een kavel hebben gereserveerd. Ook een reservering geeft vijf maanden speelruimte om de plannen af te ronden. Maar meldt zich in de tussentijd een andere belangstellende die een optie op de kavel wil nemen, dan moet de eerste inschrijver zijn reservering omzetten in een optie, anders vervalt deze. In het kaveloverzicht staat bij de gereserveerde kavels daarom ‘beschikbaar onder voorbehoud’.

Verschillende woningtypes

Op de kavels die over zijn, rust nog geen optie of reservering. Een deel hiervan is zowel voor zelf- als samenbouw geschikt. Koopt u zelf één kavel, dan kunt u een vrijstaande woning bouwen. Koopt u samen met anderen een of meer deelkavels, dan is een tweekapper of rijwoning een optie.
In het overzicht van de kavels vindt u de kavelpaspoorten, die meer informatie geven over de bouwgrond. Wilt u graag meer weten over de voorwaarden voor bouw en inschrijving? Onze gemeentemakelaars kunnen u er meer over vertellen.