Nieuw bestemmingsplan voor Vizier en Accent

Na de zomervakantie heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarin zijn de locaties ‘het Vizier’ en ‘het Accent’ in De Vijfde Hoek opgenomen.

Afbeelding van Bestemmingsplan Vizier en Accent

Het Vizier

Het Vizier ligt ten noorden van de rotonde Leonard Springerlaan/Willem Witsenstraat. Het is de plek waar eerder de tijdelijke basisschool was gevestigd. Nu is dit gebied aan de beurt om ontwikkeld te worden. In het oorspronkelijke plan was het de bedoeling om hier appartementen te bouwen. Op dit moment is er echter een plan in ontwikkeling voor maximaal 20 eengezinswoningen. Hiervoor is nu een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het Accent

Het Accent is de punt tussen de Leonard Springerlaan en de Vijfhoeksweg. Hiervoor is al een omgevingsvergunning verleend. De bouw van zes levensloopbestendige woningen is daarmee vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.

Procedure

Het bestemmingsplan heeft in het najaar ter inzage gelegen. In die periode zijn er geen reacties ingediend. De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over het definitieve bestemmingsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Op deze pagina krijgt u tekst en uitleg. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook volledig inzien.