Veelgestelde vragen over De Vijfde Hoek

Tijdens de infomarkt werden door bezoekers allerlei vragen gesteld over bouw en inrichting van De Vijfde Hoek. Hier vindt u terugkerende vragen op een rij, met de antwoorden erbij.

Afbeelding van Vragen

Wordt het Bierens de Haanpad binnenkort al aangelegd? Dit zou handig zijn i.v.m. de verbinding met de achterliggende wijk en de route naar de school.

Dit gebeurt als er gestart wordt met het woonrijp maken. Voor dit wijkdeel is dat in het voorjaar van 2018.

Het straatnaambord van de Rispensstraat is niet juist, er ontbreekt een ‘s’. En: komt er nog een straatnaambord van de Leonard Springerlaan bij de nieuwbouw van Villa Nova?

Aan de Rispensstraat wordt een nieuw bord geplaatst. Op de locatie aan de Leonard Springerlaan komt binnenkort een straatnaambord.

Hoe wordt de bouwrouting geregeld van de kavels van Megahome, linksboven in De Vijfde Hoek?

De routing loopt via de Johannes Bosboomstraat.

Wanneer komt er voor voetgangers en fietsers een verbinding met de Nieuwe Dijk?

De verwachting is dat deze verbinding in het voorjaar van 2018 wordt aangelegd, bij het woonrijp maken van het wijkdeel. De verbinding komt ter hoogte van de Colenbranderstraat.

Er was sprake van een heroverweging van de materialisatie in Spijkvoorderhout zoals beschreven in het stedenbouwkundig plan. Welke materialen worden gebruikt?

Uit beheersoverweging wordt opnieuw naar materialen gekeken die in het inrichtingsplan zijn opgenomen. Dit betreft natuursteen in de rijbaan en halfverharding in de inritten. In de volgende nieuwsbrief wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. Het streven is dezelfde materialen te gebruiken, maar deze zo toe te passen dat er bijvoorbeeld minder kans is op onkruid. Het inrichtingsplan krijgt een addendum met de wijziging die de gemeente voorstelt. Dit wordt begin 2018 op de site van De Vijfde Hoek gepubliceerd.

Onder welke naam, en vanaf wanneer, gaan de huurwoningen in Het Vizier straks de markt op?

De verwachting is dat de nieuwbouwwoningen door Ieder1 worden aangeboden onder de huidige projectnaam, Het Vizier. Naar verwachting zullen de woningen na de zomer van 2018 worden aangeboden via de site van Woonkeus Stedendriehoek. Voor informatie over de voortgang van het project adviseren we u regelmatig de site van Ieder1 te raadplegen.

Wat worden de huurprijzen van Het Vizier?

Vooralsnog is de verwachting dat de grondgebonden nieuwbouwwoningen binnen Het Vizier zullen worden aangeboden voor € 710,68 per maand (prijspeil 2017). Dit is de kale huur, een eventuele huursubsidie is hierin niet verwerkt.

Hoe verloopt de verdere inrichting van de wijk: aanleg van speelplaatsen, paden, groen en dergelijke?

Hiervoor kunt u de planning op deze site inzien.

Wanneer gaan er nieuwe kavels in de verkoop?

Het is nog niet bekend wanneer de po-kavels van de volgende fase verkocht gaan worden. De gemeente hoopt dat de verkoop z.s.m. kan starten. De nog te verkopen kavels zijn eigendom van Roosdom Tijhuis en Megahome. Zodra kavels in de verkoop gaan, wordt dit gecommuniceerd via de sites van ten Hag Makelaars, Roosdom Tijhuis, Deventer Verkoopt en De Vijfde Hoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ten Hag Makelaars in Deventer, tel. (0570) 666 999.

Wie verkoopt deze po-kavels en hoe kan ik me inschrijven?

Ten Hag Makelaars zal de resterende kavels van zowel Roosdom Tijhuis als van Megahome verkopen. Ten Hag verkoopt de kavels van Megahome in opdracht van de curator. U kunt zich dan ook het beste inschrijven bij ten Hag of bij Roosdom Tijhuis.

Heeft u een vraag of opmerking over de (inrichting van de) openbare ruimte? Neem dan contact op met Mathijs Huiskamp van de firma Dusseldorp, via tel. (0544) 488 488 of m.huiskamp@dusseldorp.nl.

Heeft u een andere vraag over de ontwikkeling van De Vijfde Hoek? Kijk dan verder op www.devijfdehoek.nl  of neem contact op met de projectleider van de gemeente, Jan Jaap van der Woude, tel. 14 0570.