Woonrijp maken: wat gebeurt wanneer?

Het komende jaar zullen Spijkvoorderenk en Spijkvoorderhout in etappes (verder) woonrijp gemaakt worden, door de definitieve aanleg van wegen, groenvoorzieningen en speelplaatsen.

Afbeelding van Woonrijp maken

In de bijgaande situatieschets ziet u wanneer de verschillende wijkdelen aan de beurt zijn voor het woonrijp maken. De planning (onder voorbehoud) ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Voorjaar en zomer 2018: in deze periode wordt in Spijkvoorderenk het blok dat begrensd wordt door de Vorsselman de Heerstraat, de Hoogeveenstraat en de Van der Waalsstraat woonrijp gemaakt. Op de kaart is dit deel blauw gekleurd.
  • Zomer en najaar 2018: in deze periode wordt in Spijkvoorderhout een groot deel van de straten die bebouwd zijn, woonrijp gemaakt. Het gaat in grote lijnen om de Van der Marcklaan en de straten ten noorden daarvan, plus een klein deel ten zuiden hiervan. Dit deel is mintgroen gekleurd.
  • Najaar 2018: in deze periode wordt in Spijkvoorderenk het blok ten zuiden van de Johannes Broekhuysenstraat woonrijp gemaakt. Dit deel is lichtgroen gekleurd.