Bestemmingsplan Spijkvoorderenk wordt herzien

De gemeenteraad is bezig met een herziening van het bestemmingsplan van Spijkvoorderenk. Het plan wordt aangepast omdat er wijzigingen zijn in het aantal en het type woningen in de Groene Ring, het braakliggende terrein naast basisschool De Vijf-er.

Afbeelding van Luchtfoto Spijkvoorderenk

Het aantal nu geplande woningen in de Groene Ring past niet binnen de huidige bestemming. Daarnaast worden er minder appartementen gebouwd dan in het oorspronkelijke plan, en iets meer grondgebonden woningen. De gemeenteraad werkt dit uit in een herziening.

Inspraak en vaststelling

De herziening van het bestemmingsplan wordt voor de zomer aan iedereen ter inzage gelegd. Mensen hebben dan 6 weken de tijd om hun mening over de herziening te geven. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het vaststellen van het plan, waarna nog een beroepstermijn van 6 weken volgt. Daarna treedt het plan in principe in werking.